K odstoupení od smlouvy na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, použijte formuláře níže.


AWS-006-CZ_Odstoupeni_od_smlouvy.docx