Kulaté razítko se státním znakem

Náležitosti kulatého razítka se státním znakem jsou upraveny v § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb. ze dne 18. září 2001 o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů:

(1) Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen „úřední razítko“). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.
(2) Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.


Možný příklad kulatého razítka města či obce se státním znakem:

kulaté razítko se státním znakem kulatá razítka

Kulaté razítko pro firmy a podnikatele

Firmy a podnikatelé také mohou používat kulaté razítko. Avšak toto razítko nemůže být dle výše citovaných podmínek se státním znakem, nevykonává-li firma činnost v přenesené působnosti státu.
Ostatní obsah kulatého razítka není nikde specifikován. Na kulaté razítko firmy je tedy možno umístit obsah jako na klasické razítko včetně loga.

Možná příklad kulatého razítka firmy bez státního znaku:

kulaté razítko  kulaté razítko

Doporučení pro obce a města při používání kulatého razítka

Při používání razítek na veřejnoprávních smlouvách se doporučuje vycházet ze zákonné úpravy, tedy ze zákona č. 352/2001 Sb., o používání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky (tedy i obce) oprávněny, resp. povinny státní znak užívat jen při výkonu přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti nemohou obce resp. jejich orgány, užívat malý státní znak, jelikož se nejedná o výkon státní moci, ale o výkon samosprávy, při níž obce jednají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V případě vlastního uzavření veřejnoprávní smlouvy jde vždy o samostatnou působnost obce, a to i v případech uzavírání veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti. Na těchto smlouvách by se tedy nemělo objevit razítko s malým státním znakem. Stejně tak by se tato razítka neměla objevit na zápisech z jednání rady obce a zastupitelstva obce a výpisech z usnesení těchto orgánů, a ani na žádostech o udělení souhlasu k veřejnoprávní smlouvě. Obce proti tomu mohou při výkonu samostatné působnosti používat razítko obce (ustanovení § 111 odst. 5 zákona č. 128/2001 Sb., zákona o obcích). Může se jednat o razítko tzv. hranaté textem odpovídající ustanovení § 111 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2001 Sb., zákona o obcích nebo razítko kulaté se znakem obce či bez znaku.

Ukázka kulatého razítka obce či města bez státního znaku:

kulaté razítko obce  kulaté razítko obce

Kategorie kulatá razítka na e-shopu

Potřebuejte-li kulaté razítko daňového poradce, podívejte se na stránku "Razítko daňového poradce".

Potřebujete více informací? Máte dotaz? Kontaktujte nás, jsme Vám k dispozici!