Jak odstranit a vyčistit razítkovou barvuJak odstranit razítkovou barvu z kůže

Klasická razítková barva je z převážné části složená z vody, glycerolu a propylenglykolu. Barvu odstraníte umytím kůže ve vlažné vodě s použitím běžného mýdla. V případe většího znečištění kůže použijte houbičku nebo kartáček.

Jak vyčistit a odstranit razítkovou barvu z textilu

K odstranění barvy z textilu postačuje běžné praní dle návodu na praní konkrétního textilu. U některých textilů je nutno použít odstraňovač skvrn (běžně dostupný v drogérii) popř. líh.
Z některých textilů však barvu trvale odstranit nelze. 

Při manipulace s barvou dbejte zejména těchto bezpečnostních opatření

  • Udržujte mimo dosah dětí 
  • Mějte nádoby s látkou uzavřené
  • Zacházejte s obsahem opatrně
  • Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte
  • Zamezte přímému kontaktů očí a kůže
  • Nevypouštějte do odpadních vod, vyhazujte materiál do příslušných kontejnerů, určených k likvidaci a vývozu nebezpečných látek

Bezpečnostní listy k razítkovacím barvám

- Bezpečností listy k barvám s označením S-61 až S-65 a S-81 až S-85.
- Bezpečností listy k barvám s označením SU-0 - UV razítkovací barva.
- Bezpečností listy k barvám s označením NP-61 až NP-65 - barva na neporézní materiály.
- Bezpečností listy ST-1 a bezpečnostní listy ST-3 k barvám s označením ST-1 a ST-3- razítkovací barva na textil.

Potřebujete více informací? Máte dotaz k razítkovacím barvám? Kontaktujte nás, jsme Vám k dispozici!